Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING STUDIO CHIEN

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) informeer ik je hier over welke gegevens Studio Chien van jou verzamelt en waarom.

De verwerking van de gegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Studio Chien, gevestigd aan Rembrandtlaan 127 te Sliedrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking

van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.studiochien.nl

Rembrandtlaan 127

3362AE

Sliedrecht

06-36176451

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Studio Chien verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf door het invullen van het contactformulier aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Studio Chien verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien om contact te hebben over mijn dienstverlening

– Om fotoshoots en bruiloften te kunnen uitvoeren en andere (ontwerp)opdrachten te kunnen leveren

– Het afhandelen van betalingen

WAAR WE DEZE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Studio Chien gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

– De -beveiligde – mailbox van Studio Chien waar in het mailcontact bewaard blijft.

– Klantgegevens worden bewaard op de harde schijf van Studio Chien

Jouw gegevens worden beschermd door een sterk wachtwoord zowel op WiFi verbinding, de computer als de mailbox van Studio Chien.

– Jouw gegevens worden beschermd door een sterk wachtwoord op de computer van Studio Chien

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Studio Chien bewaart je persoonsgegevens net zolang totdat je verzoekt deze te verwijderen

of indien de bedrijfsvoering en het bedrijf Studio Chien wordt opgeheven.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Studio Chien verkoopt uw contactgegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit

nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@studiochien.nl

Studio Chien zal zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek reageren.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN DIE WIJ GEBRUIKEN

Studio Chien gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak  Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Studio Chien neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met Studio Chien op via info@studiochien.nl

Adres: Rembrandtlaan 127, 3362 AE te Sliedrecht

KVK: 71115641

Telefoonnummer: 06-36176451

E-mailadres: info@studiochien.nl