Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN STUDIO CHIEN

Rembrandtlaan 127

3362 AE Sliedrecht

info@studiochien.nl

06-36176451

KvK: 71115641

Btw: NL221432796B01

IBAN: NL02RABO0328290602

Website: www.studiochien.nl

BOEKINGEN & BETALING

Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding van de wederpartij op de offerte van Studio Chien. Deze aanvaarding dient schriftelijk te geschieden, en mag dus ook per e-mail.

Bij een boeking voor trouwfotografie vanaf 6 uur vraagt Studio Chien een aanbetaling van 250 euro. Dit bedrag zal ze in een factuur sturen naar de opdrachtgever. Deze dient binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden. Als na deze datum de aanbetaling nog niet is gedaan, kan de opdracht ontbonden worden verklaard.

Mocht de overeenkomst ontbonden worden, dan hoeft Studio Chien deze 250 euro niet terug te geven.

Het resterende bedrag zal een week voor de opdrachtdatum in een factuur naar de opdrachtgever gestuurd worden. Het bedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden. Studio Chien levert foto’s nadat de betaling voldaan is.

Bij overige opdrachten (fotografie of ontwerp) wordt geen aanbetaling gevraagd.

Studio Chien zal de overeengekomen prijs in een factuur sturen naar de opdrachtgever. Deze dient binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden.

Alle bedragen zijn inclusief btw.

Indien aannemelijk is dat Studio Chien hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht (extra uren, meer foto’s geleverd), welke redelijkerwijs noodzakelijk waren dan wel op verzoek van de wederpartij, zal de wederpartij deze kosten en/of dit meerwerk aan Studio Chien verschuldigd zijn.

UITVOERING VAN DE OPDRACHT

Studio Chien zal met professionele en reserve apparatuur de trouwreportage van het bruidspaar verzorgen. Studio Chien zal op tijd op de locaties aanwezig zijn en niet eerder vertrekken dan afgesproken is. Studio Chien zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin de fotografe gebruikelijk werkt.

Studio Chien spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotosessie en/of reportage.

De opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor Studio Chien zo gunstig mogelijk te maken.

De opdrachtgever is verantwoordelijk om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.

Bij ziekte van Studio Chien tijdens een bruiloft, wordt na overleg met het bruidspaar naar een oplossing en een vervangende fotograaf gezocht. Bij overige shoots wordt de datum verzet.

Studio Chien houdt zich er aan haar apparatuur te onderhouden, toch is ze niet verantwoordelijk wanneer er beeldmateriaal verloren gaat door technische storingen aan de apparatuur waarbij er sprake is van overmacht.

PRODUCTEN & LEVERING

Studio Chien levert nooit RAW-bestanden.

Studio Chien levert foto’s op hoge resolutie, nabewerkt in haar eigen stijl, waarbij geen nabewerking zal plaats vinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, zoals het verminderen of wegwerken van oneffenheden van de huid of storende elementen in de omgeving.

Studio Chien levert het aantal foto’s of producten dat beschreven staat in de offerte. (Bij trouwfotografie minimaal 250 foto’s voor 6 uur fotografie)

Studio Chien hanteert een geschatte levertijd van 6 weken voor een trouwreportage.

Bij overige shoots hanteert Studio Chien een geschatte levertijd van 3 weken.

Studio Chien maakt vooraf melding van producten met een langere levertijd.

Tijdens drukke periodes is er soms meer tijd nodig, de geschatte levertijd wordt dan aan de opdrachtgever per e-mail gecommuniceerd.

ONTWERP

Het logo van Studio Chien wordt klein gebruikt op het ontwerp van een trouwhuisstijl of geboortekaartje.

 Indien de opdrachtgever dit niet wil, kan het tegen een kleine vergoeding weggehaald worden.

Studio Chien is niet aansprakelijk voor tekst- en taalfouten op het ontwerp. De tekst wordt letterlijk overgenomen, dus de opdrachtgever heeft de verantwoordelijkheid om de tekst goed aan te leveren.

Trouwalbums worden naar eigen inzicht, kunde en stijl van Studio Chien ontworpen met gedeeltelijke inmenging van de opdrachtgever.

De klant mag 2 keer kosteloos wijzingen doorgeven met betrekking tot het ontwerp van een trouwalbum.

Daarna heeft Studio Chien het recht om per aanvullende wijzingen 50 euro in rekening te brengen.

Wanneer de klant akkoord geeft voor het albumontwerp zal het album besteld worden door Studio Chien.

Na de bestelling kunnen er geen wijzingen meer doorgegeven worden.

Trouwalbums worden alleen geleverd na ontvangst van betaling.

De levertijd van drukwerk en trouwalbums is afhankelijk van de leverancier.

Kosten voor een proefdruk zijn voor eigen rekening van de opdrachtgever.

AUTEURSRECHT & PRIVACY

Het auteursrecht van de producten van Studio Chien berust altijd bij Studio Chien.

De producten mogen door de opdrachtgever vrij worden gebruikt.

De producten van Studio Chien mogen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden, tenzij anders afgesproken.

Foto’s en ontwerpen mogen niet extra bewerkt worden door de opdrachtgever.

Studio Chien zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens openbaar maken of doorgeven aan derden.

PORTRETRECHT

De producten gemaakt door Studio Chien zijn eigendom van Studio Chien en mogen gebruikt worden voor eigen promotionele doeleinden, zoals op de website, blog, drukwerk

of social media. Indien de klant aangeeft een bezwaar hiertegen te hebben worden de producten niet gepubliceerd in welke vorm van sociale media dan ook.

Studio Chien mag haar producten gebruiken voor (foto)wedstrijden en publicaties in tijdschriften.

Afwijkende afspraken worden via de mail of schriftelijk vastgelegd.

OVERIG

Bij het delen van foto’s door de opdrachtgever op social media dient Studio Chien te worden vermeld, door middel van een beschrijving of tag.

Studio Chien is niet aansprakelijk voor schade ontstaan bij de opdrachtgever,  tenzij er sprake is van opzet aan de zijde van Studio Chien

Studio Chien is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet – gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door Studio Chien geleverd zijn.

De aansprakelijkheid overstijgt nooit de hoogte van het factuurbedrag.

Studio Chien behoudt het recht om deze voorwaarden te veranderen.

De opdrachtgever gaat akkoord met deze voorwaarden bij een overeenkomst.